9N 2014 Tu participes Tu decideixesVol que Catalunya esdevingui un estat? En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent?

  •   Sí - Sí
  •   Sí - No
  •   Sí - En blanc
  •   No
  •   En blanc
  •   Altres


Resultat
Vots
  Sí - Sí
5.554
85,45%
  Sí - No
389
5,98%
  Sí - En blanc
76
1,17%
  No
191
2,94%
  En blanc
56
,86%
  Altres
234
3,60%
Total
6.500
100%