9N 2014 Tu participes Tu decideixesVol que Catalunya esdevingui un estat? En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent?

  •   Sí - Sí
  •   Sí - No
  •   Sí - En blanc
  •   No
  •   En blanc
  •   Altres


Resultat
Vots
  Sí - Sí
123.179
83,49%
  Sí - No
13.236
8,97%
  Sí - En blanc
1.290
,87%
  No
5.013
3,40%
  En blanc
724
,49%
  Altres
4.088
2,77%
Total
147.530
100%