9N 2014 Tu participes Tu decideixes
2.305.290 Participants

Resultats del procés participatiu
 •   Sí - Sí
 •   Sí - No
 •   Sí - En blanc
 •   No
 •   En blanc
 •   Altres

Resultats per pregunta

Vol que Catalunya esdevingui un Estat?
 •   Sí
 •   No
 •   En blanc
 •   Altres
En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?
 •   Sí - Sí
 •   Sí - No
 •   Sí - En blanc