9N 2014 Tu participes Tu decideixes
  • Catalunya
Meses de participació Primer avanç Segon avanç
 Total    Constituïdes   Participació   Participació 
Catalunya6.6956.6951.150.9311.977.531