9N 2014 Tu participes Tu decideixes
  • Cataluña
Mesas de participación Primer avance Segundo avance
 Total    Constituidas   Participación   Participación 
Cataluña6.6956.6951.150.9311.977.531