9N 2014 Tu participes Tu decideixes
  • Veguerías
Mesas de participación Primer avance Segundo avance
Nombre veguerías  Total    Constituidas   Participación   Participación 
Barcelona4.2274.227699.4971.228.940
Girona684684143.228232.458
Lleida38438464.416112.685
Tarragona57757783.287139.374
Terres de l'Ebre17517533.24755.315
Catalunya Central537537113.867186.991
Alt Pirineu i Aran11111113.38921.768