9N 2014 Tu participes Tu decideixes
  • Veguería Catalunya Central
Mesas de participación Primer avance Segundo avance
Nombre comarcas  Total    Constituidas   Participación   Participación 
Anoia12212220.16633.805
Bages17717737.10962.800
Berguedà595910.93018.264
Osona15715742.55666.772
Solsonès22223.1065.350