9N 2014 Tu participes Tu decideixes
  • Vegueria Catalunya Central
Meses de participació Primer avanç Segon avanç
Nom comarques  Total    Constituïdes   Participació   Participació 
Anoia12212220.16633.805
Bages17717737.10962.800
Berguedà595910.93018.264
Osona15715742.55666.772
Solsonès22223.1065.350