9N 2014 Tu participes Tu decideixes
  • Vegueries
Meses de participació Primer avanç Segon avanç
Nom vegueries  Total    Constituïdes   Participació   Participació 
Barcelona4.2274.227699.4971.228.940
Girona684684143.228232.458
Lleida38438464.416112.685
Tarragona57757783.287139.374
Terres de l'Ebre17517533.24755.315
Catalunya Central537537113.867186.991
Alt Pirineu i Aran11111113.38921.768